AKTUALNOŚCI:

Najbliższy lot za 4 dni
img
Reinfeld
11-06-2022
356 km
Pokaż na mapie
Pogoda
DNIA 11 06 23
NA OTWARCIU ZEGARÓW ODBĘDZIE
SIĘ WALNE ZEBRANIE SEKCJI
ŚWIDWIN  W CELU WYBORU
NOWEGO PREZESA SEKCJI .